หน้าหลัก เกี่ยวกับหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพข่าว/กิจกรรม การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

ทำเนียบบุคลากร

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่
บริการประชาชน
สำนักงานจังหวัดแพร่
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
กรมส่งเสริมการปกครองฯ
กระทรวงมหาดไทย
 
หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด
สถานีขนส่งเทศบาลเมืองแพร่
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน
โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
(เริ่มนับ กันยายน 2558)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ (วันที่ 31 สค. 59)
ประกาศเทศบาลเมืองแพร่ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการสรรหาและเลือกสรร (วันที่ 29 สค. 59)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองแพร่ (วันที่ 31 สค. 59)
เทศบาลเมืองแพร่ร่วมกับจังหวัดแพร่, มณฑลทหารบกที่ 35 และกองพันทหารม้าที่ 12
จัดกิจกรรม “ ร้อยรักดวงใจ เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน ” ( วันที่ 31 สค. 59) ณ บริเวณกาด 3 วัย
ราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง (วันที่ 15 สค. 59)
ราคากลางปรับปรุงห้องน้ำรร.วัดสวรรคนิเวศ (วันที่ 10 ส.ค.59)
เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับจังหวัดแพร่ และอำเภอเมืองแพร่จัดงาน“วิถีถิ่น วิถีแป้” ณ บริเวณกาด 3 วัย (วันพุธที่ 14 กย. 59)

เทศบาลเมือแพร่ จัดอบรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 จำนวน 2 รุ่น (วันที่ 10 สค. 59 )

เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน (วันพุธที่ 24 สค. 59) นี้ ที่ชุมชนศรีชุม ณ บริเวณวัดศรีชุม
ประกาศเทศบาลเมืองแพร่ ประมูลจ้างเหมางานก่อสร้าง 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 2-15 สค.. 59)
ประกาศเทศบาลเมืองแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (วันที่ 1-11 สค. 59)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ
เป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองแพร่ (วันที่ 1-15 สค. 59)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองแพร่ (วันที่ 14 กค. ถึงวันที่ 8 สค. 59)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในการรับทุนการศึกษา่ (วันที่ 1-26 กค. 59)
ราคากลางโครงการซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 4 รายการ (วันที่ 14 กค. 59)
ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงป้ายต้อนรับฯ (วันที่ 21 มิ.ย 59)
ราคากลางโครงการจ้างขบวนแห่เข้าพรรษา (วันที่ 21 มิ.ย 59)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุึงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ร.ร.เทศบาลเหมืองแดง (วันที่ 20 มิ.ย 59)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณประตูใหม่หน้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองแพร่ (วันที่ 15 มิ.ย 59)
ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตเมืองเก่าเมืองแพร่เพื่อการท่องเที่ยวฯ ( วันที่ 13 มิ.ย 59 )
ราคากลางโครงการจ้างเหมายานพาหนะ(รถตู้) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ
วันที่ 21- 24 มิ.ย 2559 ณ อ.แม่สอด จ.ตาก
 

 

 

เทศบาลเมืองแพร่ เผยว่าเทศบาลเมืองแพร่ โครงการเทศบาลพบประชาชน

 

 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์ผ้าหม้อห้อมและกระเป๋า ชุมชนร่องซ้อ

 

 

เทศบาลเมืองแพร่ ให้การต้อนรับ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใน จังหวัดแพร่

 

 

เทศบาลเมืองแพร่จัดกิจกรรม “ปลูกต้นกัลปพฤษ์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว (กำแพงเมือง)”

 

 

เทศบาลเมืองแพร่
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดวางระบบควบคุมภายใน

 

 

เทศบาลเมืองแพร่จัดการประกวดดนตรีโฟคซอง
ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา ณ บริเวณกาด 3 วัย

 

 

รูปกิจกรรม เทศบาลเมืองแพร่จัดการแข่งขันกีฬา
และกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (กีฬากลุ่ม) ประจำปี 2559

 

 

เทศบาลเมืองแพร่ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม

 

 

 

เทศบาลเมืองแพร่
ร่วมพิธีทางศาสนา มหามงคล 5 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพร

 

 

 

กิจกรรม วิถีถิ่น วิถีแป้ ครั้งที่ 3

 

 

จัดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปรองดองสามัคคี ทำความดีแทนคุณแผ่นดิน”

 

 

 

พิธีถวายเทียนพรรษา ในถนนสายวัฒนธรรม (ถนนเจริญเมือง)

 

 

 

เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในถนนสายวัฒนธรรม (ถนนเจริญเมือง)

 

พิธีมอบบ้านแพร่ร่วมใจ
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

 

 

เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับจังหวัดแพร่ และอำเภอเมืองแพร่จัดงาน“วิถีถิ่น วิถีแป้”

 

เทศบาลเมืองแพร่ กำหนดโครงการเทศบาลพบประชาชนออกพื้นที่
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ชุมชนเหมืองแดง
ณ บริเวณวัดเหมืองแดง

 

 

 

เทศบาลเมืองแพร่
จัดอบรมโครงการผู้สูงอายุมีสุขภาพดี
เมื่อวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน

เทศบาลเมืองแพร่
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่

 

เทศบาลเมืองแพร่
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ครูพี่เลี้ยง และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่

 

 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
เวลาประมาณ 15.50 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน
บ้านเลขที่ 210 / 1 หมู่2 บ้านท่าล้อ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

 

 

เทศบาลเมืองแพร่ จัดพิธีสืบชะตาเมืองแพร่
ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เมื่อเวลา 09.00 น.
ณ บริเวณศาลหลักเมืองแพร่ เพื่อเป็นศิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดแพร่

 

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
เวลาประมาณ 16.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน
บ้านเลขที่ 95/2 หมู่5 ตำบลทุ่งกวาว
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 

 

จัดพิธีดำหัว คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่
ประจำปี 2559ในวันที่ 25 เมษายน 2559

 

 

จัดพิธีไหว้พระพรหม และเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันเทศบาล
ในวันที่ 25 เมษายน 2559
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

 

 

  ภาพข่าวและกิจกรรมก่อนหน้า
 


จัดทำโดย... น.ส.อธิภัทร เวียงคำ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เทศบาลเมืองแพร่ เลขที่ 12 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร.054-511060 , โทรสาร 054-511555
E-mail : phraecity@hotmail.com

Copyright 2013-2015 www.phraecity.go.th All rights reserved.